Start gebruikerstest medische oncologie Radboudumc

Start gebruikerstest medische oncologie Radboudumc

3 maart 2021

Op de afdeling medische oncologie van het Radboudumc gaan de eerste patiënten gebruik maken van Maya. Maya is het eerste prototype van Micro-Cosmos. Segmenten kunnen in- en uitgeschoven worden om de patiënt af te schermen van zijn of haar omgeving. Komende 2 maanden gaan 10 patiënten gebruik maken van Maya. 

De gebruikerstest is bedoeld om praktijkervaring op te doen met ons concept. We monitoren door middel van vragenlijsten wat patiënten en verpleegkundigen van Maya vinden. Patiënten worden bijvoorbeeld gevraagd naar de effecten op hun gevoel van privacy, slaap en vermindering van licht en geluid. Verpleegkundigen worden gevraagd of Maya handig is in gebruik, wat de toegevoegde waarde is en of ze geen hinder ondervinden in hun werk. Met deze feedback kunnen we het prototype verder verbeteren en werken we toe naar de pilot studie in september. 

Terug naar overzicht