Micro-Cosmos in de langdurige- en ouderenzorg

Micro-Cosmos in de ouderenzorg

Een slechte nachtrust is een veelvoorkomend probleem, voornamelijk bij mensen met dementie. Dit kan zich onder andere uiten in het vaak uit bed komen, slapen overdag, agressie, agitatie, verhoogde spiertonus en vertonen van roepgedrag.

Mensen met dementie hebben snel last van overprikkeling doordat het brein minder goed prikkels kan verwerken en filteren. Daarom heeft deze groep behoefte aan geborgenheid en een prikkelarme omgeving. Met de Micro-Cosmos kunnen we een  betere omgeving creëren voor bewoners om in te rusten en slapen.

Via een practice based pilot studie is er gekeken naar het effect van de Micro-Cosmos bij meerdere bewoners:

  • Positieve resultaten bij 5 van de 7 bewoners. Denk aan: verbeterd slaappatroon, minder agitatie en een beter humeur.
  • De dagelijkse zorgtijd daalde tussen de 10 tot 50 minuten tijdens de inzet van de Micro-Cosmos.
  • De ervaren hoge werkdruk daalde met 65% tijdens de inzet van de Micro-Cosmos

Na deze succesvolle pilot is de Micro-Cosmos blijvend geimplementeerd bij locatie Duurstede. Daarnaast breiden we de inzet van de Micro-Cosmos uit naar andere locaties binnen Mijzo.

Joan, verzorger bij Mijzo:
‘De bewoner is ‘s nachts minder onrustig en komt minder snel uit bed. Dus vaker een goede nachtrust, waardoor het humeur overdag beter is.’

Micro-Cosmos in de GGZ

Bij Laurens Aesopus, een verpleeghuis in Rotterdam voor mensen met psychiatrische problemen, hebben we de Micro-Cosmos uitvoerig getest gedurende een Proof of Value traject. Tijdens dit traject hebben we 5 bewoners intensief gevolgd met vragenlijsten en inzet van de Micro-Cosmos. We voerde een nulmeting uit en een aantal interventiemetingen. De resultaten zijn ontzettend veelbelovend!

Bij 3 van de 5 bewoners werd de Micro-Cosmos als zeer positief ervaren. Bij de andere twee bewoners waren de resultaten neutraal. Bij twee van de drie positieve ervaringen trad er zelfs een zware terugval plaats na het weghalen van de Micro-Cosmos. De ervaren voordelen bij de bewoner zijn:

  •  rustiger in gedrag
  • bleef langer in bed liggen
  • beter en langer slapen
  • minder uit bed komen

Door deze voordelen wordt de Micro-Cosmos blijvend ingezet binnen Laurens.

Wilt u dit ook ervaren?