Micro-Cosmos in de ouderenzorg

Mensen met dementie hebben vaak last van overprikkeling doordat het brein minder goed prikkels kan filteren. Daarom heeft deze groep behoefte aan geborgenheid en een prikkelarme omgeving. Om zo`n prikkelarme en geborgen omgeving te creëren, worden soms vrijheidsbeperkende middelen ingezet. Echter is het niet altijd wenselijk of nodig om de vrijheid van een cliënt te beperken om geborgenheid te creëren.

De Micro-Cosmos bedkap wordt toegepast om meer rust te creëren en slaapkwaliteit te verhogen. De gebruiker wordt deels afgesloten door de segmenten die over elkaar heen dichtschuiven waardoor licht en geluid wordt gereduceerd. De Micro-Cosmos bedkap voldoet aan de hygiëne en veiligheidseisen binnen zorginstellingen en is geen vrijheidsbeperkend middel, omdat cliënten zelf de bedkap kunnen openen.

Naast de toepassingen in ziekenhuizen zijn er positieve ervaringen opgedaan bij ouderen met dementie bij woonzorgnet Dijleland in Leuven en woonzorgcentrum Vecht & Ijssel in Utrecht. Door de geborgen en prikkelarme omgeving worden cliënten rustiger en was er minder roep- en dwaalgedrag. Daarnaast werken we met een nieuwe model met licht en geluid om de juiste prikkels te kunnen toedienen wanneer nodig. Dit nieuwe model is getest bij woonzorgnet Dijleland en wordt verder getest bij Mijzo en Sevagram.

 

Een dame, die ondanks steeds goed gepositioneerd te zijn met een DINA-slaapsysteem en enkel nog de eigen kamer te verlaten in een aangepaste Cumilux-rolstoel, ligt vaak onrustig en geagiteerd in bed. Dat uitte zich vaak in roepgedrag en angst, tot we beslisten om bij haar de Micro-Cosmos met groene sfeerlichtjes en fluitende vogels toe te passen. Nauwelijks enkele minuten lag zij rustig te genieten, een mooi voorbeeld van de effecten bij bewoners met dementie. Het gebruik van deze bedkoepel met alle beschikbare opties is zonder meer een argument om personen op een niet-medicamenteuze wijze tot rust te brengen.

Katleen Lambrechts, kinesitherapeut WZC De Wingerd

 

Neem contact met ons op